Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-19/12

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d., Ljubljana

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica uprave Cvetana Rijavec, (v nadaljevanju: ciljna družba), v skladu z določbo 4. odstavka 56. člena Zpre-1 obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev z odločbo z opr. št.: 40201-8/2012-14 z dne 24.10.2012 ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe Mlekodel upravljanje in storitve d.o.o., Ižanska cesta 303, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: prevzemnik), ki nastopa tudi v imenu in za račun naslednjih oseb, s katerimi deluje usklajeno: KGZ Krpan z. o. o., KZ Trebnje z. o. o., KZ Brežice z. o. o., Kmetijska zadruga Stična, z. o. o., KGZ z. o. o. Škofja Loka, KGZ Ribnica z. o. o., KGZ Litija, z. o. o., Kmetijska zadruga Izlake z omejeno odgovornostjo, Kmečka zadruga Krško z. o. o., Kmečka zadruga Bohor, Koprivnica z. o. o., KZ Medvode z. o. o., Medvode, KZ Sevnica z. o. o., ZKZ Mozirje z. o. o., KZ Dolomiti-Dobrova z. o. o., KZ Hoče z. o. o., Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica z. o. o., KZ Selnica ob Dravi z. o. o., KKGZ z. b. o., KGZ M Sora z. o. o., KZ Metlika, z. o. o., KZ Rače z. o. o., KGZ Sava z. o. o., Lesce, Mlekarska zadruga Ptuj z. o. o., KGZ Sloga Kranj, z. o. o., KZ Krka z. o. o., KZ Lenart z. o. o., KGZ Gozd Bled, z. o. o., KZ Naklo, z. o. o., KZ Križe z. o. o., KZ Agraria Koper, z. o. o., Koper, GMZ Kranj, z. o. o., Kmetijska zadruga Vransko z. o. o., KZ Šaleška dolina, z. o. o., Zadružna zveza Slovenije, z. o. o. in DBS d. d.,  za odkup 4.381.933 navadnih imenskih kosovnih delnic ciljne družbe z oznako LMLG, zmanjšano za 1.400.785 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, katere imajo prevzemnik in osebe, s katerimi deluje usklajeno, že v lasti, torej skupno za 2.981.148 delnic ciljne družbe z oznako LMLG, ki je trajala od 20.9. do vključno 19.10.2012, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik  v skladu s 3. odstavkom 54. člena Zpre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 308 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili skupaj imetniki 194.713 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 4,44 % vseh delnic ciljne družbe.

V prospektu za prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje ponudba za uspešno. Agencija za trg vrednostnih papirjev zato ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

V Ljubljani, 26.10.2012

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec
Datum: 26.10.2012