Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-317/12

DEOS, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščina

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Uprava družbe DEOS, d.d.:
 
sklicuje
 
IZREDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE DEOS, D.D..

ki bo 04. januarja 2013 ob 13.00 uri v prostorih družbe DEOS, d.d., na Devinski ulici 1, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Utemeljitev predlogov za skupščino, Pojasnila za delničarje, Prijavnica, Pooblastilo za skupščino.
 
Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.deos.si od 23. novembra 2012 dalje za obdobje najmanj 5 let.
Uprava družbe
Datum: 23.11.2012
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine in gradivo