Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-19/13

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: Družba) na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 18.3.2013 prejela obvestilo družbe Dukat d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, Hrvaška, (v nadaljevanju: Dukat d.d.), s katerim družba Dukat d.d. obvešča Družbo, da je dne 15.3.2013 pridobila skupno 2.203.433 navadnih imenskih kosovnih delnic Družbe z oznako LMLG, kar predstavlja 50,28% vseh glasovalnih pravic Družbe. Po pridobitvi navedene količine delnic je družba Dukat d.d. imetnica 2.203.433  delnic Družbe, kar predstavlja 50,28% vseh glasovalnih pravic Družbe. 

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Družbe www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

 

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec
Datum: 19.03.2013