Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-33/13

LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d., Ljubljana

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov obvešča javnost, da je dne 8.5.2013 prejela obvestilo, s katerim Cvetana Rijavec kot predsednica uprave obvešča družbo, da je dne 7.5.2013 odsvojila 2.550 delnic družbe z oznako LMLG, kar predstavlja 0,058 % vseh glasovalnih pravic družbe. Po odsvojitvi 2.550 delnic družbe predsednica uprave Cvetana Rijavec ni imetnica delnic družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d., www.l-m.si najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.d.
Predsednica uprave
Cvetana Rijavec, l.r.
Datum: 09.05.2013