Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-234/13

DEOS, d.d., Ljubljana

Objava sklica skupščine

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, Uprava družbe DEOS, d.d.:
 
sklicuje
 
11. REDNO SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE DEOS, D.D..

ki bo 26. avgusta 2013 ob 14.00 uri v prostorih družbe DEOS, d.d., na Devinski ulici 1, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino: Sklic skupščine, Utemeljitev predlogov za skupščino, Pojasnila za delničarje, Prijavnica, Pooblastilo za skupščino.
 
Vsi dokumenti bodo objavljeni tudi na spletnih straneh družbe www.deos.si od 17. julija 2013 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 

Uprava družbe
Datum: 17.07.2013
Pripeti dokumenti:  Sklic skupščine in gradivo