Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PAL-77/14

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Nova sestava indeksa SBI TOP in lista kandidatov

Ljubljanska borza je izvedla redno revizijo sestave indeksa SBI TOP. Sestava indeksa se spremeni in sicer se na novo v indeks vključijo delnice Luke Koper.

V indeks so vključene naslednje delnice:

  • Gorenje, d. d., Velenje (GRVG).
  • Krka, d. d., Novo mesto (KRKG),
  • Luka Koper, d. d., Kope (LKPG)
  • Mercator, d. d., Ljubljana (MELR),
  • Petrol, d. d., Ljubljana (PETG),
  • Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana (POSR),
  • Telekom Slovenije, d. d., Ljubljana (TLSG) in
  • Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana (ZVTG).

Hkrati objavljamo listo kandidatov za vstop v indeks SBI TOP ali izključitev iz indeksa.  

Od vključno ponedeljka, 24. marca 2014, velja sestava in računski parametri navedeni v prilogi.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Datum: 19.03.2014
Pripeti dokumenti:  Sestava,  Lista kandidatov