Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-752/14

HELIOS, DOMŽALE, d.d., Domžale

Obvestilo o padcu prodaje

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov, uprava družbe HELIOS Domžale, d.d., objavlja naslednje obvestilo:

V mesecu avgustu je skupina Helios ustvarila 29,6 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 17,4% manj od načrtovanega in 14,4% manj v primerjavi z avgustom 2013. Prvi konsolidirani rezultati tromesečja junij, julij in avgust 2014 kažejo, da je skupina ustvarila prihodke od prodaje v višini 83,4 mio EUR. Prodaja teh treh mesecev je torej 13,8% nižja od načrtovane ter 11,9% nižja, kot v enakem tromesečju leta 2013. Od januarja do avgusta so tako prihodki od prodaje dosegli 211,9 mio EUR, kar je 6,2% nižje od plana in 5,8% manj od prihodkov od prodaje, doseženih v enakem obdobju leta 2013. Ne pričakuje se, da bi se trenutne tržne razmere v prihajajočih mesecih leta 2014 izboljšale.

Uprava Helios Domžale, d. d.
Datum: 11.09.2014
Pripeti dokumenti:  Obvestilo o padcu prodaje