Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-17/15

AERODROM LJUBLJANA, d. d., Brnik-aerodrom

Sklic 21. redne seje skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in veljavne zakonodaje uprava družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik−aerodrom, sklicuje 21. redno sejo skupščine delničarjev. Ta bo v torek, 31. 03. 2015, ob 13.00 uri v sejni sobi uprave v upravni stavbi Aerodroma Ljubljana, d. d., Zg. Brnik 130a, 4210 Brnik-aerodrom.

Sklic 21. seje skupščine je z dnem 27. 03. 2015 objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Vabilo za 21. sejo skupščine, gradivo za skupščino, prijava udeležbe ter pooblastilo za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice bodo od 27. 03. 2015 dalje najmanj pet let objavljeni tudi na spletni strani družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., www.lju-airport.si.

Uprava družbe
Datum: 27.03.2015