Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-410/15

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu sodbe Vrhovnega sodišča v zvezi z revizijo v zadevi pred Agencijo za varstvo konkurence

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je dne 19.5.2015 prejela sodbo Vrhovnega sodišča RS opr. št. X Ips 232/2014 z dne 16.5.2015, s katero je Vrhovno sodišče RS zavrnilo revizijo družbe SALUS, Ljubljana, d.d. zoper sodbo Upravnega sodišča RS opr. št. I U 1800/2013 z dne 10.4.2014 v povezavi z odločbo in sklepom Javne agencije RS za varstvo konkurence opr. št. 306-45/2010-224 z dne 14.10.2013.

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. bo po preučitvi sodbe Vrhovnega sodišča RS zoper navedeno sodbo vložila ustavno pritožbo.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 20.05. 2015 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 20.05.2015