Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-9/15

ALTA Invest d.d., Ljubljana

Objava odločbe o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: ZPre-1) družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Invest d.d.« ali »ciljna družba«), obvešča javnost, da je dne 2.7.2015 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, z dne 1.7.2015, s katero je le-ta ugotovila, da je prevzemna ponudba družbe ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ALTA Skupina d.d.« ali »prevzemnik«) za 2.031.803 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ALIR, zmanjšano za 2.006.638 delnic oznake ALIR, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 25.165 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ALIR ciljne družbe Alta Invest d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, ki je trajala od vključno 29.5. do vključno 29.6.2015, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je v obrazložitvi odločbe navedla, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena ZPre-1 obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 13 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili imetniki 19.868 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 0,98% vseh delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija za trg vrednostnih papirjev ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe bo dne 6.7.2015 objavljeno v časniku Dnevnik, na spletni strani prevzemnika, na spletni strani pooblaščenega člana ALTA Invest d.d. (www.alta.si; rubrika sporočila za javnost) in v sistemu SEOnet.

Matjaž Albreht, izvršni direktor in Igor Taljat, izvršni direktor
Datum: 06.07.2015