Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-4/16

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Informacija o pomembnih deležih v družbi SALUS, Ljubljana, d. d.

Družba Salus, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje obvešča javnost, da je dne 14. 1. 2016 prejela obvestilo družbe JENFIN d.o.o., Štihova ulica 20, Ljubljana, da je slednja dne 8. 1. 2016 pridobila 1.065 delnic družbe z oznako SALR, kar predstavlja 1,05 % glasovalnih pravic. Pred pridobitvijo je bila družba JENFIN d.o.o. imetnik 9.545 delnic z oznako SALR, kar predstavlja 9,46 % glasovalnih pravic. Po pridobitvi je tako družba JENFIN d.o.o. imetnik 10.610 delnic z oznako SALR, kar predstavlja 10,51 % glasovalnih pravic.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 15. 1. 2016 dalje, do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 15.01.2016