Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TA-15/16

PERUTNINA PTUJ d. d.

Popravek naslova: Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe

Perutnine Ptuj  d. d.

Obvestilo o uspešnosti prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Perutnina Ptuj d. d.

Na podlagi določil 56. člena Zakona o prevzemih (Zpre-1) in veljavne zakonodaje, družba Perutnina Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Perutnina Ptuj d. d.) obvešča javnost, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) z odločbo z opr. št.: 40201-19/2015-15  z dne  29. 2. 2016  ugotovila,  da je prevzemna ponudba prevzemnika SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, za 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PPTG zmanjšano za 5.000.000 delnic oznake PPTG, ki jih ima prevzemnik že v lasti, in 603.184 delnic oznake PPTG, ki so v lasti družbe Holding PMP, d. d., Vinarski trg 1, Ptuj, torej skupno za 5.309.316 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake PPTG ciljne družbe Perutnina Ptuj, d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, ki je trajala od 28. 12. 2015 do 25. 2. 2016, uspešna.

Prevzemnik je v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih  Agencijo obvestil, da je prevzemno ponudbo sprejelo 2.348 imetnikov delnic ciljne družbe, ki so bili imetniki 2.846.733 delnic oznake PPTG, kar predstavlja 26,09 % vseh delnic ciljne družbe.

V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Informacija o prevzemni ponudbi bo dne 4. 3. 2016 objavljena v dnevniku Večer in na spletni stani družbe www.perutnina.si.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe www.perutnina.si še najmanj 5 let od datuma objave. 

Predsednik uprave
Tibor Šimonka
Datum: 03.03.2016