Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-17/16

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi delnic SALR in informacija o pomembnih deležih v družbi SALUS, Ljubljana, d.d.

Družba Salus, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in druge veljavne zakonodaje, objavlja naslednje sporočilo:

Družba JENFIN d. o. o., Štihova ulica 20, Ljubljana nas je obvestila, da je dne 3. 3. 2016 kupila 400 delnic družbe Salus, Ljubljana, d. d. z oznako SALR, kar predstavlja 0,40% glasovalnih pravic in sicer po ceni 340,00 EUR za delnico. Direktor in ustanovitelj te družbe je član nadzornega sveta Gregor Jenko.

Pred pridobitvijo je bila družba JENFIN d.o.o. imetnik 10.610 delnic z oznako SALR, kar predstavlja 10,51 % glasovalnih pravic. Po pridobitvi je tako družba JENFIN d.o.o. imetnik 11.010 delnic z oznako SALR, kar predstavlja 10,91 % glasovalnih pravic.

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od 7. 3. 2016 dalje, do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 07.03.2016