Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-6/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Polletno poročilo družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS 2015

Na podlagi odredbe Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 06000-13/2015-4 z dne 23.02.2016 v zvezi z določili Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, objavlja dopolnjeno nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS za prvo polletje leta 2015, in sicer v delu, ki se nanaša opis bistvenih vrst tveganj in negotovosti v zvezi s preostalimi šestimi meseci tekočega (zdaj preteklega) poslovnega leta.

To poročilo bo od 09.03.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 09.03.2016
Pripeti dokumenti:  Poročilo