Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-232/16

PLAMA - PUR, d.d., Podgrad

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako POPG iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v sodni register

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje,  družba Plama-pur d.d. Podgrad  obvešča, da je Okrožno sodišče v Kopru dne 31.3.2016, s sklepom opr. št. Srg 2016/13686 v sodni register vpisalo sklep 27. skupščine z dne 29.3.2016, s katerim so delničarji izglasovali umik delnic družbe Plama-pur d.d. Podgrad z oznako POPG iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Obvestilo  bo družba objavila tudi na spletni strani www.plama-pur.si.

Plama-pur d.d. Podgrad
Datum: 01.04.2016