Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-27/16

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Revidirano, konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d. za leto 2015

Celotno revidirano konsolidirano letno poročilo skupine SALUS in delniške družbe SALUS, Ljubljana, d.d za leto 2015 je na vpogled na sedežu družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana, vsak delovni dan med 09.00 in 12.00 uro od vključno dneva objave tega sklica do vključno dneva skupščine v tajništvu uprave in na spletni strani www.salus.si.


To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 14. 04. 2016 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.04.2016