Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
QR-37/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Objava podatkov o poslovanju za prve tri mesece poslovnega leta 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, objavlja Nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS za obdobje januar - marec 2016.

Poročilo bo od 01.06.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj pet let.

Direktorica družbe
Datum: 31.05.2016