Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-201/16

PERUTNINA PTUJ d. d.

Objava sklica 23. skupščine delničarjev

Na podlagi določil statuta in veljavne zakonodaje, družba Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, objavlja sklic 23. seje skupščine delničarjev, ki bo 30.8.2016 ob 13. uri v sejni sobi poslovnega centra Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10 ter obrazložitev predlogov sklepov.

Vsa gradiva za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Perutnina Ptuj d. d., Ptuj, Potrčeva cesta 10, in sicer od 9. do 12. ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje. Sklic skupščine in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni tudi na spletnem naslovu: http://www.perutnina.com/, kjer so objavljene tudi ostale informacije za delničarje.

Uprava družbe Perutnina Ptuj d. d.
Datum: 28.07.2016