Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
PA-14/16

GRUPA PLASTOFORM upravljanje podjetij d.o.o.

Drugo obvestilo

Spoštovani!

Grupa plastoform d.o.o. je delničarjem Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke posredovala dopis, da je pripravljena skleniti prodajno pogodbo za nakup delnic Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d., v kolikor bodo izpoljeni pogoji glede odklenitve družbe.

Grupa plastoform d.o.o. bo vezana na podpisane, sklenjene pogodbe, v kolikor doseže po prodajnih pogodbah 20% vseh delnic KVPR in so izpolnjeni še drugi pogoji iz statuta. Tekom izvajanja Grupa plastoform d.o.o. do trenutka izjasnitve še ni presegla obsega delnic, da bi v skladu z ZPre-1 morala podati prevzemno ponudbo. Družba Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka d.d. je ob upoštevanju statuta družbe povsem zaklenjena družba, kar pomeni, da mora pred tem soglasje podati nadzorni svet Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke, da se prodaja in preknjižba delnic KVPR lahko sprovede, realizira, kar pa s strani omenjenega organa družbe še ni bilo podano.

Družba Grupa plastoform d.o.o. bo spoštovala zakonodajo, ZPrez-1 in bo v kolikor bo presegla prevzemni prag, podala za delnice KVPR izdajatelja Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka d.d. prevzemno ponudbo. Ob tem je potrebno upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo iz statuta družbe Kovinoplastika Lož družba pooblaščenka, tako da je potrebno pred tem urediti, pridobiti ustrezno soglasje. Brez danega soglasja ne morejo nastati nobene pravne posledice.

Šmarjeta, dne 24.8.2016

DIREKTOR
Datum: 06.09.2016