Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-66/16

KOMPAS MTS d.d., Ljubljana

Polletno poročilo družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS 2016

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KOMPAS MTS d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi 112. ter 113. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju družbe Kompas MTS d.d. in Skupine Kompas MTS za prvo polletje leta 2016.

To poročilo bo od 30.9.2016 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kompas-shop.si, za obdobje najmanj deset let.

Direktorica družbe
Datum: 30.09.2016
Pripeti dokumenti:  Polletno poročilo