Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
GM-262/16

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o povečanju osnovnega kapitala družbe

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding d. d., naslednje sporočilo: 

Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d. d., ki je potekala dne 23. 12. 2016, je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe Slovenski državni holding, d. d. z izključnim namenom poplačila finančnih obveznosti družbe iz naslova obstoječih posojil, zavarovanih s poroštvom Republike Slovenije. V njem je bilo navedeno, da se bo povečanje osnovnega kapitala družbe izvedlo s strani Republike Slovenije kot edinega delničarja v obliki denarnega vložka, in sicer z vplačilom nominalnega zneska 200.000.000,00 EUR.

Dne 28. 12. 2016 je Republika Slovenija izvršila vplačilo zneska v višini 200.000.000,00 EUR na transakcijski račun družbe, Okrožno sodišče v Ljubljani pa je izvedlo vpis povečanja osnovnega kapitala, tako da osnovni kapital Slovenskega državnega holdinga, d. d. po novem znaša 260.166.917,04 EUR in je razdeljen na 155.866 navadnih imenskih nematerializiranih delnic.

Uprava
Slovenski državni holding, d. d.
Datum: 29.12.2016