Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-60/17

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Revidirano Letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding, d. d., za leto 2016

V skladu z določili 109. 110. in 111. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, družba Slovenski državni holding, d. d., objavlja revidirano nekonsolidirano in konsolidirano nepotrjeno letno poročilo za poslovno leto 2016. S strani nadzornega sveta potrjeno letno poročilo bo družba objavila naknadno po obravnavi na nadzornem svetu družbe.

Revidirano letno poročilo družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2016 bo od 26. 4. 2017 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.sdh.si in bo dostopno najmanj deset let od objave.

Uprava
Slovenski državni holding, d. d.
Datum: 26.04.2017
Pripeti dokumenti:  Letno poročilo 2016