Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-810/17

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Ljubljana

Obvestilo o redni skupščini Slovenskega državnega holdinga, d.d., z dne 20.7.2017

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d. d., naslednje sporočilo: 

Na skupščini družbe Slovenski državni holding, d .d. (v nadaljevanju: SDH, d. d.), ki je potekala dne 20. 7. 2017, se je Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine seznanila z revidiranim letnim poročilom SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovno leto 2016, s pozitivnima mnenjema revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2016 ter s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Nadalje je skupščina SDH podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2016. Za revidiranje letnega poročila SDH za poslovno leto 2017 je bila imenovana revizijska družba Deloitte Revizija, d. o. o., iz Ljubljane.

Navedeno obvestilo bo od dne 1. 8. 2017 objavljeno tudi na spletni strani www.sdh.si, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Datum: 01.08.2017