Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-935/17

NOVA KBM, d.d., Maribor

Moody's spremenil obete iz stabilnih v pozitivne

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje  Nova KBM  d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Bonitetna agencija Moody's Investor Service je 14.9.2017 potrdila bonitetno oceno dolgoročnih depozitov Nove KBM na Ba2 ter obete spremenila iz stabilnih v pozitivne. Oceno je spodbudila sprememba ocene makro profila Slovenije z zmerno na zmerno+ ter nadaljnje izboljšanje osnovnih pogojev poslovanja banke. 

Bonitetna ocena  odraža  trdno kapitalsko ustreznost Nove KBM (Tier 1 količnik na 30.6. 2017 je znašal 36,3%), hkrati pa ugotavlja pomembno znižanje deleža nedonosnih terjatev Nove KBM. Ta je konec leta 2015 predstavljal 36,3% vseh terjatev, konec leta 2016 pa 28,2% vseh terjatev.

Sporočilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Nove KBM d.d. od 15. septembra 2017 dalje in bo dostopno najmanj 5 let.

Uprava Nove KBM d.d.
Datum: 15.09.2017