Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-1049/17

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklep nadzornega sveta družbe SALUS, Ljubljana, d.d. o imenovanju člana uprave za naslednje 5-letno mandatno obdobje s pričetkom 1.1.2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Salus, Ljubljana, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe je na svoji 6. redni seji dne 8. 11. 2017 imenoval dosedanjega člana nadzornega sveta Gregorja Jenka za člana uprave družbe z mandatno dobo 5 let, ki prične teči z dnem 1. 1. 2018, s pooblastilom za samostojno zastopanje. Gregor Jenko bo za isto mandatno obdobje imenovan tudi za direktorja odvisne družbe Salus, Veletrgovina, d.o.o in sicer s pooblastilom za samostojno zastopanje.

Imenovanje Gregorja Jenka, dosedanjega člana nadzornega sveta, univerzitetnega diplomiranega ekonomista, ki ima večletne izkušnje z upravljanjem družb, sledi strategiji dela uprave družbe v prihodnjem 5 letnem obdobju (2018 - 2022). 

Gregorju Jenku bo z dnem 31. 12. 2017 prenehala funkcija člana nadzornega sveta družbe zaradi nastopa zakonskih razlogov, ki niso združljivi s članstvom v nadzornem svetu.

Dosedanji predsednik uprave družbe Miha Lavrič bo po izteku mandata dne 31. 12. 2017 nadaljeval svojo uspešno poslovno pot v okviru Skupine Salus in sicer kot svetovalec uprave družbe.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 8.11. 2017 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava družbe
Datum: 08.11.2017