Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-101/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani

Družba SALUS, Ljubljana, d.d. je dne 13.2.2018 prejela sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. II P 2713/2013, z dne 19.12.2017, s katero je Okrožno sodišče v Ljubljani družbi naložilo plačilo (vračilo) zneska v višini 508.533,88 EUR skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi ter povratno cesijo odstopljenih terjatev v zavarovanje, vse v korist tožnice Staše Marije Kastelic – Moja Lekarna – v stečaju. S sodbo je sodišče zavrnilo zahtevek tožnice, ki se je nanašal na plačilo odškodnine v višini 76.264,37 EUR s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Sodba še ni pravnomočna. Družba bo zoper del sodbe s katero se družbi nalaga plačilo in povratna cesija odstopljenih terjatev v zavarovanje v zakonitem roku podala pritožbo.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 14.2.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.02.2018