Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-185/18

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Telekom Slovenije, d.d., dokapitaliziral družbo IPKO Telecommunications LLC

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe  (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. april 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, javnost obvešča, da je danes dokapitaliziral družbo IPKO Telecommunications LLC, in sicer v višini 15 milijonov evrov. Predhodno je soglasje k dokapitalizaciji podal tudi Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d.

IPKO, ki je v letu 2017 obeležil 10. obletnico poslovanja, je vodilni ponudnik fiksnih storitev na Kosovu, in sicer s 47-odstotnim tržnim deležem fiksnih širokopasovnih priključkov, medtem ko ima na trgu mobilne telefonije z več kot 750.000 uporabniki 35,1-odstotni tržni delež.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe (www.telekom.si), in sicer za obdobje najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d.d.
Datum: 12.03.2018