Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-453/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Sklenjena Prodajna pogodba o nakupu delnic Sanolabor

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

Dne 23.5.2018 so družba Salus kot kupec ter lastniki 14.827 delnic družbe SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ("Sanolabor") kot prodajalci, sklenili pogodbo o prodaji delnic v družbi Sanolabor ("Prodajna pogodba"). Predmet prodaje je skupaj 14.827 delnic od skupaj izdanih 25.478 delnic družbe Sanolabor. Kupnina za posamezno delnico znaša 700,35 EUR, a se lahko še prilagodi na podlagi mehanizma potrditvenega skrbnega pregleda, ki ga predvideva Prodajna pogodba.

Nadzorni svet družbe Salus je k sklenitvi Prodajne pogodbe podal soglasje.

Prodajna pogodba je sklenjena pod določenimi odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence, soglasje skupščine Salus k transakciji ter soglasje uprave in nadzornega sveta družbe Sanolabor k prenosu delnic Sanolabor. Prodajna pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni, v kolikor družba Salus, v naknadni prevzemni ponudbi, skupaj z delnicami, ki so predmet Prodajne pogodbe, ne pridobi 75% glasovalnih pravic v družbi Sanolabor.

Družba Salus namerava kupnino za morebitni nakup financirati s kombinacijo lastnih virov in dolžniškega kapitala.

Sočasno s sklenitvijo Prodajne pogodbe je družba Salus sklenila s prodajalci po Prodajni pogodbi še pogodbo o vpisu, vplačilu in prevzemu delnic Salus. Na podlagi slednje pogodbe bodo prodajalci, pod pogojem uspešno sprejetega in registriranega sklepa o povečanju osnovnega kapitala s strani družbe Salus in uspešnega prevzema družbe Sanolabor s strani družbe Salus, lahko vpisali, vplačali ter prevzeli največ 3.456 novoizdanih delnic Salus, in sicer po emisijskem znesku 600,00 EUR na posamezno delnico Salus.

Potencialni prevzem družbe Sanolabor je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, ki predvideva okrepitev dejavnosti zastopanja in širitev dejavnosti trženja in aktivne prodaje.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23.05.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 23.05.2018