Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-664/18

GEN-I, d.o.o., Krško

Objava prospekta ob uvrstitvi obveznic GE02 v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev z opr. št. 40200-2/2018-7 z dne 31. 7. 2018 objavlja Prospekt ob uvrstitvi obveznic družbe z oznako GE02 v trgovanje na organiziranem trgu, kot izhaja iz priloge.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.
Datum: 02.08.2018