Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-665/18

GEN-I, d.o.o., Krško

Uvrstitev komercialnih zapisov GEN07 na organizirani trg

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov družba GEN-I, d.o.o. objavlja naslednje sporočilo:

Družba GEN-I, d.o.o. objavlja informacijo, da je na Ljubljansko borzo posredovalo zahtevo za uvrstitev komercialnih zapisov, ki so bili vpisani in vplačani v prvem krogu, v trgovanje na organiziranem trgu Ljubljanske borze, d.d.

Več informacij glede komercialnih zapisov se nahaja v pripetem dokumentu.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si/, najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe GEN-I, d.o.o.
Datum: 02.08.2018