Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-739/18

KD Group, d.d., Ljubljana

Obvestilo - Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3

Družba KD Group, finančna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, (v nadaljevanju:« KD Group« ali »družba«) na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 136. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov  v prilogi tega obvestila objavlja Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3, ISIN koda SI0032103416 (obveznice KDH3).

Pogoji, postopek  in roki za izvedbo nakupa oziroma prodaje obveznic KDH3 so določeni v Javnem vabilu k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3 ter v Pogodbi o nakupu in prodaji obveznic KDH3. KD Group je za izvedbo posameznih storitev v postopku prodaje in nakupa obveznic KDH3 imenovala in pooblastila Iliriko, borzno posredniško hišo, d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana.

Javno vabilo k oddaji ponudb za prodajo obveznic izdajatelja KD Group d.d. z oznako KDH3 ter predlog pogodbe o nakupu in prodaji obveznic KDH3 sta v prilogi tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 13.09.2018 na voljo na uradni spletni strani družbe KD Group www.kd-group.com, najmanj 5 let od datuma objave.

 

 

KD Group d.d.
Datum: 13.09.2018