Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-744/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Družba Salus, Veletrgovina, d.o.o. oddala zavezujočo ponudbo za nakup večinskega deleža v družbi Farmadent d.o.o.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja naslednje sporočilo:

Družba Salus, Veletrgovina, d.o.o., katere edini družbenik je družba Salus, je 14.9.2018 oddala zavezujočo ponudbo za nakup poslovnih deležev v skupni višini 91,51% deleža v osnovnem kapitalu družbe Farmadent, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o. (“Farmadent”). Ponudba je bila oddana na podlagi Poziva za javno zbiranje ponudb, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41/2018, dne 15.6.2018, s strani Mestne občine Maribor, Občine Duplek in Občine Hoče-Slivnica kot prodajalcev. 

Zavezujoča ponudba je bila pripravljena upoštevajoč (i) izsledke skrbnega pregleda družbe Farmadent in njene hčerinske družbe in (ii) predstavitev poslovodstva družbe Farmadent d.o.o. Sestavni del zavezujoče ponudbe je predlog pogodbe o prodaji in prenosu poslovnih deležev.

Potencialni prevzem družbe Farmadent in njene hčerinske družbe je skladen z razvojno strategijo družbe Salus, ki predvideva širitev dejavnosti v regijah, v katerih še ni prisotna v želenem obsegu.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 14.09.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 14.09.2018