Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-758/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Imenovanje predstavnikov zaposlenih v Nadzorni svet Salus, Ljubljana, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Družba je bila obveščena, da je bil v Nadzorni svet družbe na mesto predstavnikov zaposlenih v Nadzornem svetu družbe namesto razrešenega člana predstavnika zaposlenih Sama Ščukovta, ki se je odločil za nadaljevanje svoje poslovne poti izven Skupine Salus, imenovan z dnem 1. 10. 2018 nadomestni član Damir Darmanović in sicer za čas preostanka mandatnega obdobja razrešenega člana nadzornega sveta predstavnika delavcev, ki se izteče z dnem 26. 04. 2022.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 19. 9. 2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 19.09.2018