Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-765/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi z javno objavo

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., objavlja, da v zvezi z javno objavo z dne 20.09.2018, da naj bi Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence ocenila koncentracijo družb Salus, Ljubljana, d.d. in Sanolabor, d.d. kot skladno s pravili konkurence, sporoča, da ji s strani Javne Agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence v omenjeni zadevi ni bila vročena še nobena odločba in zato objavljene informacije ne more potrditi. Ko bo družba Salus, Ljubljana, d.d. odločbo prejela, bo informacijo objavila na SEONET-u in svoji spletni strani.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 21. 09. 2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 21.09.2018