Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-779/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic Sanolabor

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic družbe SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ("Sanolabor"), sklenjeno dne 23. 5. 2018 med Salusom kot kupcem ter lastniki 14.827 delnic družbe Sanolabor ("Prodajna pogodba"), objavlja, da je dne 25. 9. 2018 prejela odločbo Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, s katero je ta odločila, da koncentraciji podjetij Salus in Sanolabor ne nasprotuje. S tem je izpolnjen eden izmed odložnih pogojev po Prodajni pogodbi.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 26. 9. 2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.09.2018