Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-51/18

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic Sanolabor

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") v zvezi s prodajno pogodbo o nakupu delnic družbe SANOLABOR, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana ("Sanolabor"), sklenjeno dne 23. 5. 2018 med Salus kot kupcem ter lastniki 14.827 delnic družbe Sanolabor ("Prodajna pogodba") objavlja, da so bili odložni pogoji po Prodajni pogodbi izpolnjeni in da je 13.11.2018 nastopil Zaključek po Prodajni pogodbi.

Salus bo v prihodnjih dneh skladno z določbami Zakona o prevzemih objavil prevzemno ponudbo za vse preostale delnice družbe Sanolabor. Prodajna pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni, v kolikor družba Salus v prevzemni ponudbi, skupaj z delnicami, ki so predmet Prodajne pogodbe, ne pridobi 75% glasovalnih pravic v družbi Sanolabor.  

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 13.11.2018 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 13.11.2018