Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-1/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev vezano na prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe Sanolabor d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja obvestilo o prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (»agencija«) št. 40201-17/2018-19 z dne 3.1.2019, s katero agencija ugotavlja, da je prevzemna ponudba Salusa za 25.478 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SNLR, zmanjšano za 14.827 delnic oznake SNLR, ki jih Salus že ima v lasti, torej skupno za 10.651 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SNLR ciljne družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., ki je trajala od 30.11. do 27.12.2018, uspešna, saj jo je sprejelo 177 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 10.177 delnic ciljne družbe. Salus je tako, skupaj s 14.827 delnicami ciljne družbe, katerih imetnik je bil na dan objave prevzemne ponudbe, imetnik skupno 25.004 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 98,14 odstotkov vseh izdanih delnic ciljne družbe.

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 4.1.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 04.01.2019