Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-24/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklicu skupščine družbe Sanolabor, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja obvestilo o sklicu 1. izredne skupščine družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. ("Sanolabor, d.d."), katere večinski lastnik je z uspešnostjo prevzemne ponudbe postal Salus (98,14% vseh izdanih delnic oznake SNLR).

 

Skupščina bo potekala dne 18.2.2019 ob 16.00 na sedežu družbe Sanolabor, d.d. Dnevni red skupščine bo med drugim obsegal točke vezane na zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter prenos delnic z oznako SNLR preostalih delničarjev na glavnega delničarja. Sklic skupščine je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 18.1.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 18.01.2019