Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-93/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Objava Poročila o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2018

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") objavlja poročilo o nerevidiranih, konsolidiranih računovodskih izkazih družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za leto 2018. 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 28.2.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 28.02.2019