Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-146/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo v zvezi s skupščino družbe Sanolabor, d.d.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") zainteresirano javnost obvešča, da je dne 25.03.2019 potekala skupščina odvisne družbe družbe Salus, SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d. ("Sanolabor, d.d."), na kateri so se potrdili vsi predlagani sklepi, med drugim tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter sklep o prenosu delnic z oznako SNLR preostalih delničarjev na glavnega delničarja.

Notarski zapisnik skupščine je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

 

To obvestilo bo na naši spletni strani objavljeno od 26.03.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 26.03.2019