Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-176/19

SALUS, LJUBLJANA, d.d., Ljubljana

Obvestilo o pridobitvi poslovnega deleža v družbi SMART OPTOMETRY Programske rešitve za optometrijo d.o.o.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba SALUS, LJUBLJANA, d.d., Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana ("Salus") obvešča zainteresirano javnost, da je na podlagi Pogodbe o odsvojitvi oz. prodaji poslovnih deležev v družbi SMART OPTOMETRY Programske rešitve za optometrijo d.o.o. ("Smart Optometry") z dne 5. 4. 2019 pridobila poslovni delež v tej družbi v skupni višini 12,00 % osnovnega kapitala družbe Smart Optometry. Nadzorni svet družbe Salus je k sklenitvi te pogodbe podal soglasje.

Smart Optometry je slovensko zagonsko podjetje, ki razvija digitalne rešitve za očesno nego. Vizija podjetja je razvijati rešitve, ki bodo spreminjale življenja z izboljšanjem tako zgodnjega testiranja vida, kakor tudi rezultatov zdravljenja težav z vidom. Z nakupom deleža v Smart Optometry ter naknadnimi vplačili v denarju v dogovorjeni omejeni vrednosti Salus sledi sprejeti strategiji za Skupino Salus za obdobje od 2018-2022. Nakup predmetnega poslovnega deleža in dogovorjena naknadna vplačila ne bodo imela pomembnega vpliva na poslovanje Skupine Salus.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Salus od 08.04.2019 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Uprava
Datum: 08.04.2019