Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
AR-69/19

DZS, d. d., Ljubljana

Letno poročilo družbe DZS, d.d. in Skupine DZS za leto 2018

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje družba DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba DZS, d.d. objavlja revidirano letno poročilo družbe DZS, d.d. in Skupine DZS za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja. Nadzorni svet družbe bo letni poročili obravnaval na svoji naslednji seji.  

To sporočilo bo od 30.4.2019 dalje objavljeno najmanj 10 let na spletni strani družbe DZS, založništvo in trgovina, d.d. (www.dzs.si).

                                                                                       Uprava družbe

Datum: 30.04.2019