Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-536/19

TERME ČATEŽ, d.d., Čatež ob Savi

Korespondenčna seja nadzornega sveta z dne 22. in 23. julija 2019

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet je na svoji korespondenčni seji, ki je potekala dne 22. in 23. julija 2019, pregledal oddelitev družbe Marina Portorož, d.d. s prevzemom na družbo Terme Čatež d.d. in sprejel pisno Poročilo nadzornega sveta družbe o pregledu oddelitve družbe Marina Portorož, d.d. s prevzemom na družbo Terme Čatež d.d. Nadzorni svet je sprejel tudi sklepe v zvezi s sklicem skupščine družbe Terme Čatež d.d.

 Vpogled v današnjo objavo bo dostopen javnosti od trenutka objave na SEOnetu Ljubljanske borze, tudi na spletni strani www.terme-catez.si za obdobje najmanj 5 let od datuma objave, pod naslovom:

O podjetju – medijsko središče – sporočila za javnost

Uprava
Datum: 24.07.2019