Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-585/19

TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Ljubljana

Prejem nasprotnega predloga

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, sporoča, da je 29. 8. 2019 prejel nasprotni volilni predlog delničarjev Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d. d., k predlogu sklepa k točki 5.3 dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe, ki bo 30. 8. 2019. Nasprotni predlog je v celoti priložen temu obvestilu.

Nasprotni predlog je na vpogled delničarjem na sedežu družbe pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino ter v elektronski obliki na spletnih straneh AJPES http://www.ajpes.si, družbe http://skupscina.telekom.si/ in na borznem sistemu elektronskega obveščanja http://seonet.ljse.si.


Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe Telekom Slovenije (www.telekom.si), in sicer najmanj 5 let od datuma objave.

 

Uprava Telekoma Slovenije, d. d.
Datum: 29.08.2019
Pripeti dokumenti:  Nasprotni predlog SDH