Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-609/19

ABANKA d.d., Ljubljana

49. redna seja Nadzornega sveta Abanke d.d.

Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 49. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 3. septembra 2019:

Nadzorni svet banke se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvem polletju 2019 in nerevidiranim poročilom Skupine Abanka za prvo polletje 2019. Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji, na dan 30. 6. 2019 in potrdil predlog dnevnega reda in sklepov skupščine, ki bo 19. septembra 2019.

Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 3. septembra 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 03.09.2019