Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
SAR-27/19

ABANKA d.d., Ljubljana

Objava Nerevidiranega poročila Skupine Abanka za prvo polletje 2019

Abanka d.d. objavlja Nerevidirano poročilo Skupine Abanka za prvo polletje 2019.

Vsebina objave bo dostopna tudi na spletni strani www.abanka.si od 4. septembra 2019 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

Abanka je v prvem polletju 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 26,2 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 29,8 milijona evrov, čiste opravnine pa so znašale 20,3 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v prvem polletju 2019 za 2,5 odstotka oziroma za 0,8 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 32,8 milijona evrov.

Bilančna vsota banke je 30. junija 2019 znašala 3,8 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je znašal 9,4 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec junija 2019 za Abanko znašal 23,2 odstotka.

Skupina Abanka je v prvem polletju 2019 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov. Ti so se po EBA definiciji v Skupini Abanka znižali za 15,0 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za 0,6 odstotne točke na 4,0 odstotka konec junija 2019.  

Stabilnost in trdnost banke potrjujeta tudi mednarodni bonitetni agenciji. Agencija Fitch Ratings je Abanki d.d. 27. junija 2019 zvišala oceno bodočih izgledov iz stabilne v pozitivno. Prav tako je potrdila dolgoročno oceno kreditnega tveganja pri 'BB+', oceno vitalnosti pri 'bb+' ter kratkoročno oceno kreditnega tveganja pri 'B'. Agencija Moody's Investors Service je 12. julija 2019 objavila nespremenjeno dolgoročno oceno kreditnega tveganja 'Baa2' s pozitivnimi obeti.

V drugem polletju 2019 bomo nadaljevali z optimizacijo poslovanja in izvajanjem aktivnosti, ki so povezane z digitalno transformacijo, ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

Uprava Abanke d.d.
Datum: 04.09.2019