Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
TOS-52/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Pridobivanje lastnih delnic

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja obvestilo o pridobitvi lastnih delnic.

Skladno s sklepom skupščine Cinkarne z dne 4. 6. 2019, o pridobivanju lastnih delnic, družba Cinkarna Celje, d.d. javno razkriva posle z lastnimi delnicami v obdobju od 2. 9. 2019 do vključno 6. 9. 2019. Družba je v navedenem obdobju odkupila 804 lastne delnice v skupni vrednosti 151.498,00 EUR in sicer:

- dne 2. 9. 2019, 267 delnic po povprečni ceni 189,34 EUR/delnico,

- dne 4. 9. 2019, 400 delnic po povprečni ceni 189,00 EUR/delnico,

- dne 5. 9. 2019, 137 delnic po povprečni ceni 185,00 EUR/delnico.

Posrednik pri nakupih je bila BKS Bank AG.

Družba je lastne delnice pridobila s posli na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic pred temi nakupi je bilo 5.502 , kar je predstavljalo 0,681 % vseh izdanih delnic.

Skupno število lastnih delnic po teh nakupih je 6.306, kar predstavlja  0,7805 % vseh izdanih delnic.

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo najmanj 5 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 09.09.2019