Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
CNS-30/19

CINKARNA CELJE, d.d., Celje

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1),

CINKARNA Celje d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje

MŠ: 5042801000,

DŠ: SI 15280373,

Objavlja nadzorovano informacijo.

Na dan 31. 10. 2019 je bilo po podatkih registra imetnikov delnic Cinkarne Celje, d.d., ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba d.d.:

  1. Skupno število vseh izdanih delnic 807.977,
  2. Skupno število lastnih delnic 9.749, oziroma  1,2066 % izdanih delnic in
  3. Skupno število delnic z glasovalno pravico 798.228.

 

Obvestilo objavljeno na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si bo dosegljivo 10 let od datuma objave.

Uprava družbe
Cinkarna Celje d.d.
Datum: 04.11.2019