Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
INI-726/19

NLB, d. d., Ljubljana

Izdaja podrejenih obveznic

Po tem, ko je družba NLB d.d. (v nadaljevanju tudi: družba) dne 4. 11. 2019 objavila informacijo o načrtovani izdaji podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital (v nadaljevanju: podrejene obveznice), družba sporoča, da je bilo zbiranje naročil za nakup njenih podrejenih obveznic z ISIN kodo XS2080776607, ki so bile ponujene dobro poučenim vlagateljem izven Združenih držav Amerike, uspešno zaključeno. Podrejene obveznice bodo predvidoma izdane 19. 11. 2019 v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov. Glavnica podrejenih obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 3,65% letno, njihova prodajna cena pa bo enaka 100% njihove nominalne vrednosti.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne investitorje.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo od 12. 11. 2019 dalje na voljo na uradni spletni strani družbe (www.nlb.si).

 

 

Odnosi z vlagatelji
NLB d.d., Ljubljana
Datum: 12.11.2019