Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
NIH-25/19

ISTRABENZ, d.d., Portorož

Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba ISTRABENZ, holdinška družba, d.d., Portorož skladno s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča zainteresirano javnost, da je 21.11.2019 prejela obvestilo, s katerim jo je družba Gorenjska banka d.d., Kranj, obvestila, da je dne 19.11.2019 odsvojila 426.610 delnic z oznako ITBG, kar predstavlja 8,24% vseh izdanih delnic z glasovalno pravico. Po odsvojitvi Gorenjska banka, d.d., Kranj nima več v lasti delnic z oznako ITBG.

 

To obvestilo bo od dneva objave dalje za obdobje najmanj deset let objavljeno tudi na spletni strani holdinške družbe Istrabenz, d.d. (www.istrabenz.si).

Holdinška družba
Istrabenz, d.d.
Datum: 21.11.2019